Daruvar

Daruvar je multikulturní městečko s bohatou minulostí. Je to město vína, piva a termálních pramenů. Daruvar leží v jihozápadní části Panonské nížiny, v Bjelovarsko-bilogorské župě, na úpatí pohoří Papuk v údolí řeky Toplice, v nadmořské výšce 161 m. Zajímavou zvláštností polohy Daruvaru je téměř stejná vzdálenost od řek Sávy a Drávy (50 km) i od Záhřebu 130 km a Osijeku 140 km. Od nejbližší dálnice (Zagreb – Kutina) je vzdálen 50km.  

Daruvarský kraj
 je prostor s mírným kontinentálním podnebím. Průměrná teplota během roku je zhruba 11°C, průměr srážek dosahuje za rok kolem 860 mm a počet slunečních hodin (insolace) je 1 882 hodiny za rok.  Poněvadž leží v údolí, reliéf ovlivňuje i teplotní rozdíly, teplotní inverze v zimním období.  V nejvýchodnější části je reliéf nejvyšší s převládajícími výškami 400 - 600 m. Na východě se zvedá Papuk a na severovýchodě se rozkládá Bilogora, pohoří, která jsou výsledkem tektonické činnosti v paleozoiku. Tektonickým zlomem mezi nimi protéká řeka Toplice, kolem které se nacházejí termální prameny. Daruvar má s osadami kolem 10 180 obyvatel, ve městě samotném je trvale hlášeno 7 474 obyvatel (2021.) Je to město multikulturální, multinárodnosní a multináboženské. Kromě Chorvatů nejpočetnější jsou Češi (přes 2 000), následují Maďaři, Srbové a jiné národnostní skupiny. Česky se zde můžete domluvit všude, a proto je zde aktivní Svaz Čechů, kulturní instituce pro 9 000 Čechů v Chorvatsku. Minulost Daruvaru je bohatá díky termálním pramenům, kolem kterých vznikaly osady různých národů. Archeologické nálezy - římské mince, portály, skulptury, vázy a sloupy, které byly nalezeny kolem termálních pramenů a na vyvýšenině Slavik, potvrzují existenci antického osídlení. Na římském náhrobním kameni ze 2. století čteme název Aquae Balissae (horké vody). Po příchodu Slovanů založili Chorvati na zříceninách Aquae Balissae u horkých pramenů osadu Probatica, o které se však málo ví. Historické prameny z 15. století uvádějí na tom území osady Toplica, Četvrtkovac a Podborje. V době osídlení prostoru Turky (1542 – 1687) se osada jmenuje Ilidža. Obrat v rozvoji sídla nastává po příchodu uherské šlechtické rodiny Jankovićů. První z nich, Antun Janković, se stává majitelem Podborje v roce 1760. Ctižádostivý a vzdělaný šlechtic staví zámek, zámeckou kapli, obnovuje termalní prameny a zakládá lázeňské budovy. Povolává do města řemeslníky, úředníky a různé odborníky z celé Rakousko-Uherské říše. Tak se sem dostali nejčastěji Češi, také Rakušané, Maďaři, Němci. Jméno Daruvar souvisí s motivem ze šlechtického erbu rodiny Jankovićovy, jeřába, maďarsky „daru“, „var“ znamená hrad, město, Daruvar znamená tedy jeřábí hrad či město. Antuna Jankoviće následoval jeho bratr Ivan Janković (1731 - 1798), který měl panství ve Stražemanu na Požežsku. Po něm přichází jeho syn Izidor Janković (1789 - 1857): staví v Daruvaru panský pivovar, zavádí svého druhu první průmyslovou výrobu. Ještě během Isidorova života přebírá správu majetku Isidorův syn Julius Janković (1820 - 1904), který se aktivně zúčastnil politického života v požežské župě. Během času však upadl do dluhů a snažil se je krýt výdělkem z exploatace lesů. V té době byly založeny nové vesnice a staré rozšířeny. Ekonomická a politická situace, rozklad feudalismu a také skutečnost, že Julius Janković neměl mužského dědice, vedly k prodeji panství: v roce 1879 byl prodán Daruvar paní Magdaleně Lechner z rodu Tüköry, která vede panství až do rozpadu Rakouska-Uherska. Julius Janković umírá ve Vídni v roce 1904 a jím vymírá hraběcí rod, jehož příslušníci se během 18. a 19. století významně zasloužili o ekonomický, politický a kulturní rozvoj Daruvaru a jeho okolí.

Doporučená prohlídka města

 • Barokní zámek hraběte Antuna Jankoviće
 • Zámecký park a gingobiloba
 • Katolický kostel Svaté Trojice
 • Pravoslavný kostel svatých otců Prvního Nicejského koncilu
 • Areál Čechů – Svaz Čechů, Česká mateřská škola, Česká základní škola J. A. Komenského, Dům České besedy Daruvar
 • Lázeňský park Julie Jankoviće
 • Naučná stezka Řimský lesopark 
 • Daruvarská vinná stezka – je zde několik vinařství
 • Termální vodní park Aquae Balissae
 • Daruvarské lázně
 • Stojí za to vidět – Vinodar ( výstava vína ), dožínky a samotné město Daruvar - zámek

První zmínky o Češích na tom území sahají až do 11. století, ale hromadnější stěhování probíhalo až od začátku 19. století v několika emigračních vlnách. Důvodů stěhování bylo více – žili jsme spolu v jednom státě - habsburské monarchii, podobnost českého a chorvatského jazyka, málo obydlené území dnešního Chorvatska a hustá osídlenost území českých zemí.

Na šlechtická panství a do měst přijížděli různí řemeslníci, lesníci, dělnici, zahradníci, úřednici, vojáci, hudebníci, lékaři, lékárníci, učitelé a zástupci jiných povolání.

Dnes žije je nejvíce Čechů v Bjelovarko-bilogorském županství. Svaz Čechů v Daruvaru je správním sídlem všech Čechů v Chorvatsku. Svaz je samostatná organizace dobrovolně sdružených českých besed, škol, menšinových instituci v oblasti kultury, školství, vědy a umění. V současnosti je aktivních na 32 tzv. besed. Vydavatelská instituce „Jednota“ tiskne v češtině týdeník stejného názvu, časopis pro děti, různé publikace, učebnice a badatelské knihy o historii života Čechů v Chorvatsku.

České besedy pečují o zachování českého jazyka a kultury Čechů v Chorvatsku. Náplň jejich činnosti je různá, přičemž nejčastěji jsou to pěvecké, folklorní, divadelní a skupiny dechových hudeb. Některé besedy mají loutkové divadlo a české knihovny a funguje také radioklub „Jan Hus“ a spolek technické kultury.

Svaz Čechů s besedami organisuje různé manifestace jako jsou kupříkladu:

přehlídky divadelní, folklorní, pěveckých sborů, dechových hudeb, malých kapel, českých dětských písní, populární je dětská literarně-recitační přehlídka „Naše jaro“. Dále jsou pořádány „Jarní tóny Jana Vlašimského“, sympoza o českém jazyce, Dny české kultury a besední slavnosti.

Dožínky jsou nejstarší a největší slavností české menšiny v Chorvatsku, konají se od roku 1925, v současné době se pořádají každým druhým rokem.

Svaz má také u Daruvaru stálou výstavu dokumentů a fotografii o životě menšin. V nejstarší osadě s většinově českým obyvatelstvem v Chorvatsku, v Ivanově Selu, je etnografická sbírka, kde se koná tzv. „Etno den“.

Rodina Horvatových vlastní na Dioši prostorný rodinný dům, ve kterém nabízí pokoje pro zájemce o bydlení v klidu a čistém prostředí. Bezprostředně vedle hospodářství se nachází dětské hřiště. V malém údolí nedaleko mají domeček tzv. robinsonského typu s malým rybníčkem, jediným registrovaným této kategorie v Bjelovarsko-bilogorském županství.
Nabídky ubytování
v rodinném domě, kde je možné pořádat i větší oslavy nejrůznějšího charakteru, najdete komfortní ubytování ve dvou pokojích, disponujících třemi lůžky. Fotogalerie k nahlédnutí zde : 

ceny za přenocování v jednolůžkovém začínají na 25 €, celý dvoulůžkový pokoj vyjde potom na 44 €, vždy včetně snídaní. Při pobytech delších než 3 noci může naše agentura pro vás domluvit individuální cenu. Parkování je v ceně ubytování zahrnuto.   
Skutečnou lahůdkou pro vaši duši bude pobyt v domečku „Robinson“, který byl zkolaudován v prosinci 2021, a nabízí pohodlný pobyt pro až pětičlennou výpravu, ideálně však pro dvojici. Pracovně jsme lokalitu chaloupky nazvali „na samotě u lesa“ či možná „na samotě u rybníčku“. Kromě divoké lesní a polní zvěře v místě nenarazíte na živáčka, přitom do nejbližší osady to je přes kopec toliko 10 minut svižné chůze. Domek je energeticky soběstačný pomocí fotovoltaických panelů, signál mobilních operátorů je mizerný, proto si zde můžete naordinovat několikadenní „digitální detox" a skutečně odpočívat! Od jara do podzimu můžete spatřit nejen řadu zástupců motýlích druhů, ale nad vodní hladinou také již málo viděnou vážku.   Bohatou fotogalerii (profesionální i amatérské snímky) okolí a interiéru domečku lze prohlédnout zde :

pronájem celého objektu včetně veškerého venkovního vybavení (pramička, kryté posezení, krb s grilem) vás vyjde na ceny od 79 € včetně snídaní (minimální pobyt na 3 noci, mimosezonní tarif), také v robinzonském objektu rádi pro zájemce o bydlení v autentickém přírodním prostředí domluvíme specielní tarif pro pobyty delší než 5 dnů.